Kabely

Naše firma Vám nabízí různé druhy kabelů, které jsou kvalitně vyrobeny ve Firmě Vuki a.s.. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.Katalog kabelů ke stažení zde:

https://uloz.to/xWRDxCra/katalog-kable-vuki-pdf

 

Naše nabídka:

Silové bezhalogenové kabely:
Silové kabely pro napětí do 1 kV v bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností vůči šíření plamene, nízkou korozivity zplodin hoření a nízkou hustotou dýmů, vznikajících při hoření, standardně kruhového průřezu, v 2 a 3 žilním vyhotovení mohou být i ploché, určené pro instalaci pod omítku . Kabely mohou být také v provedení s definovanou třídou reakce na oheň (B2ca (s1 d1 a1)), funkční v požáru po dobu 180 minut, při zkoušce s poklepem 120 minut. Vybrané konstrukce kabelů mohou být s odzkoušenou funkčností systému po dobu 30, 60 nebo 90 minut.

 

 

Silové PVC kabely:
Silové kabely pro napětí do 750 V ve standardním provedení s izolací i pláštěm PVC. Kabely mohou být ve standardním kruhovém provedení nebo v samonosné konstrukci, v 2 a 3 žilním vyhotovení mohou být i ploché, určené pro instalaci pod omítku.

 

 

Signální bezhalogenové kabely:
Signální a ovládací kabely s různými typy EMC stínění v bezhalogenovém provedení se zvýšenou dolnosťou vůči šíření plamene, nízkou korozivity zplodin hoření a nízkou hustotou dýmů, vznikajících při hoření. Kabely mohou být také v provedení s definovanou funkčností v požáru po dobu 180 minut, při zkoušce s poklepem 120 minut. Vybrané konstrukce kabelů mohou být s odzkoušenou funkčností systému po dobu 30, 60 nebo 90 minut.

 

Signální ostatní:
Signální a ovládací kabely s různými typy EMC stínění v standardním provedení s izolacemi a plášti z běžných termoplastických materiálů pro teploty použití do 70 ° C.

 

Koaxiální kabely 75 Ohm:
75 Ω koaxiální kabely s různými typy vnitřních i vnějších jader a EMC stíněním. Kabely mohou být i vv bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností vůči šíření plamene, nízkou korozivity zplodin hoření a nízkou hustotou dýmů, vznikajících při hoření.

 

Koaxiální kabely 50 Ohm:
50 Ω koaxiální kabely s různými typy vnitřních i vnějších jader a EMC stíněním. Kabely mohou být i vv bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností vůči šíření plamene, nízkou korozivity zplodin hoření a nízkou hustotou dýmů, vznikajících při hoření.

 

Optické kabely:
Optické kabely s různými typy vláken, v centrální trubce i tzv. loose tube konstrukci, v běžném provedení i samonosné. Kabely mohou být i vv bezhalogenovém provedení se zvýšenou odolností vůči šíření plamene, nízkou korozivity zplodin hoření a nízkou hustotou dýmů, vznikajících při hoření.

 

Průmyslové bezhalogenové kabely

 

Průmyslové ostatní

 

Speciální kabely:
Úprava standardního sortimentu kabelů dle požadavků zákazníků nebo jeho přizpůsobení požadavkům projektů či prostředím provozu představuje přidanou hodnotu, kterou naše firma nabízí na základě více než 60 let zkušeností z oblasti materiálového a konstrukčního výzkumu kabelů, jejich životnosti a spolehlivého provozu v různých i náročných prostředích. Příklad sortimentu speciálních kabelů je následující:
 

· Silové kabely pro napětí do 1 kV a signální s různými typy EMC stínění bezhalogenové se zvýšenou odolností vůči šíření plamene, nízkou korozivity zplodin hoření a nízkou hustotou dýmů, vznikajících při hoření v tzv. LOCA provedení určené pro primární okruhy jaderných elektráren.
· Kabely pro přechodové vedení vlakových souprav. Jsou určeny pro přenos informací a dálkové ovládání mezi hnacím vozidlem a vagony.
· Kombinované datově silové kabely v běžném i bezhalogenovém provedení pro různé typy zařízení i prostředí. Kromě kombinací metalických kabelů včetně koaxiálních mohou být použity i prvky optických kabelů.
· Jiskrově bezpečné kabely, elektromagnetické interference a jejich kompatibilita s prostředím, ve kterém pracují.
· Průmyslové kabely. Armované kabely. Flexibilní kabely.
· Konstrukce a materiálové složení kabelů, jejich odolnost, především mechanická (tah, tlak, torze, střih atd.), Tepelná, různé požadavky na nehořlavost, nedymivosť, korozivitu spalin, funkčnost v požáru, odolnost při vážných haváriích v průmyslových podnicích. Odolnost vůči ropným produktům, vlivu podnebí a prostředí, chemickým, fyzikálním a jiným přírodním vlivům.
· Chemické a mechanické úpravy pro zvýšení odolnosti vůči vlivům prostředí, odolnosti vůči hlodavcům a termitům a jiné.
· Ostatní řešení dle požadavků zákazníků

 

Teplem smrštitelné kabelové soubory:
Teplem smrštitelné kabelové soubory, hadice, manžety, různé typy spojek, rozdělovací hlavy a kabelové uzávěry.

 

 
 
Elektrické podlahové vytápění:
Topné rohože a okruhy s příslušenstvím (regulátory, topné sety).